Privaatsuspoliitikja ja GDPR

Spordiennustusportaal.ee vastab General Dara Protection Regulation (GDPR) nõuetele. Spordiennustusportaal.ee (edaspidi Spordiennustusportaal) kogub üksnes teavet külastajate stastistika jaoks ja austab teie privaatsust. Isikuandmeid me ei kogu. Mis on isikuandmed? Isikuandmete all mõeldaks mistahes elektroonilist või muud teavet, mida üksi või koos muu teabega saab kasutada füüsilise isiku tuvastamiseks või mis võimaldab teda tuvastada. Kas me küsime teie isikuandmeid? Spordiennustusportaal ei küsi ja te ei pea andma Spordiennustusportaalile oma isikuandmeid. Teil on õigus keelduda oma isikuandmete andmisest ja meiepoolsest isikuandmete töötlemisest. Kas Spordiennusportaal kogub mitte-tuvastatavaid andmeid? Spordiennusportaal kogub vajadusel mitte-tuvastatavaid andmeid. Millised on mitte-tuvastatavad andmed? Mitte-tuvastatavad andmed on statistilised andmed, mis ei võimalda teid tuvastada. Näiteks on mitte-tuvastatavad andmed sellised andmed, mis näitavad veebisaidi külastatavuse arvu ja toodete müügimahtu. Statistilised ja mitte-tuvastatavad andmed ei ole mõeldud teie profileerimiseks või tuvastamiseks. Statistilised andmed on mõeldud Spordiennustusportaali veebisaidi töö arendamiseks ja parema kasutajakogemuse andmiseks. Mis on küpsised? Küpsis (cookies) on veebiserveris salvestatud tekstifail. Küpsised on ainult omased teie brauserile ja nutiseadmerakendusele. Küpsise tekst koosneb sageli identifikaatoritest, veebisaidi nimedest ning numbritest ja sümbolitest. Spordiennustusportaal ei kasuta praegu (sügis 2020) küpsiseid. Kas Spordiennustusportaal avaldab teie andmeid kolmandatele osapooltele? Spordiennustusportaal ei avalda teie andmeid kolmandatele osapooltele. Kas teil on õigus isikuandmetele, mis on teie kohta Spordiennustusportaalil? Lähtuvalt GDPR’st on Teil kõik õigused isikuandmetele, mis Spordiennustusportaalil on, kui ta koguks andmeid teie kohta.